Kontakt

Formularz kontaktowy

2 + 12 =

Nasz Adres

Centrum Usług Medycznych ESKULAP

ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno

Nasze telefony

Rejestracja: 134364948 lub 698513397

Biuro: 134365013 lub 698529662

Nasz fax

fax: 13 436 49 47

Nasz email

Centrum Usług Medycznych ESKULAP Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 6842643405Regon: 364531646

Rachunek bankowy: 81 1020 2964 0000 6702 0004 3752

KRS 0000620029, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod n-rem 000000010058